Zrekrutuj się!

Fundacja RISE wraz z Lipnowskim Klubem Strzeleckim VIS otrzymała dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu “Przez sport do wojska”. Od sierpnia do grudnia 2020 roku będziemy realizowali projekt “Zrekrutuj się! Zwiększenie świadomości młodzieży na temat obronności i służby wojskowej”.

Przeszkolimy 650 młodych osób w zakresie technik strzelania, bezpiecznych zachowań na strzelnicy oraz oczywiście nauczymy ich celnie strzelać z broni krótkiej i długiej. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas mundurowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz młodzi ludzie.

Mamy nadzieję, że zainteresujemy uczestników projektu zarówno sportem strzeleckim, jak i ścieżką kariery zawodowej w Wojsku Polskim.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Social Media: