Konsultacje

Chcesz porozmawiać o swoim pomyśle na działanie w zakresie sportu lub edukacji? Poszukujesz eksperta? Chcesz zorganizować szerokie konsultacje swojego pomysłu? Nasi współpracownicy mają odpowiednią wiedzę i narzędzia!

A może chcesz przekazać jakieś uwagi lub pomysły dotyczące już realizowanych przez nas działań? Zachęcamy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.