Fundacja RISE zaczyna działać!

Fundacja RISE rozpoczyna działalność

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 13 września 2018 roku uzyskała oficjalny wpis do rejestru i tym samym rozpoczęła swoją działalność Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna (Fundacja RISE).

Nasze doświadczenia na polu nauki, sportu, edukacji oraz ochrony zdrowia postanowiliśmy przekuć w realne działania dla ogólnego dobra.

Mamy ogromne poszanowanie zarówno dla nowoczesnych, innowacyjnych metod, jak i dla dobrych, tradycyjnych rozwiązań – z pewnością te niecodzienne, a wartościowe połączenia będą widoczne w naszych przyszłych akcjach. Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z sekcją programy, gdzie można znaleźć ramowe założenia, główne idee i kierunki naszego rozwoju oparte na podstawowych celach statutowych Fundacji RISE.

Zachęcamy do obserwowania zarówno naszej strony internetowej, jak i kanałów social media (Facebook, YouTube), gdzie będziemy informowali o aktualnych działaniach, realizowanych projektach i innych podejmowanych aktywnościach.

Zapraszamy do wspólnego dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami, a także do czynnego udziału w naszych działaniach.

Social Media: