Seniorzy mają głos!

Fundacja w okresie od kwietnia do grudnia 2020 roku realizuje projekt “Seniorzy mają głos! Zwiększanie partycypacji społecznej osób starszych w lokalnej społeczności”. Na ten cel pozyskaliśmy 172 504,16 złotych z Rządowego Programu ASOS 2020!

Przez najbliższe miesiące będziemy pokazywać seniorom na czym polega partycypacja społeczna oraz pomożemy w przeprowadzeniu 5 procesów partycypacji społecznej, które zakończą się powstaniem raportów mówiących o potrzebach osób starszych w lokalnych społecznościach.

W projekcie weźmie udział ponad 150 osób starszych z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i klubów seniora z Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego, Golubia-Dobrzynia, Górzna oraz Lipna.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Edycja 2020.

Social Media: