O nas

Nie bez powodu Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna działa pod akronimem RISE. W języku angielskim słowo rise oznacza “wzrost”. Chcemy, aby wszelkie formy współdziałania z naszą fundacją przyczyniały się do wzrostu Twojej wiedzy, do wzrostu Twoich kompetencji i umiejętności, a także do podniesienia roli aktywności fizycznej i społecznej w Twoim życiu. Łącząc te komponenty, chcielibyśmy możliwie najbardziej przyczynić się do tego, byś mógł żyć zdrowo i dynamicznie z niewyczerpanym pokładem twórczych pomysłów.

Nasz zespół tworzą osoby, których mocną stroną są szerokie kompetencje nabyte dzięki zaangażowaniu w działalność naukową, a także dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz klubami i związkami sportowymi.

Fundacja powstała po to, aby wspierać i promować działania związane z wysokiej jakości innowacyjną edukacją, a także aktywność ruchową oraz amatorskie uprawianie sportu. Jej podstawowym celem jest łączenie tych aktywności. Pragniemy działać na rzecz wzrostu świadomości dotyczącej potrzeby dbania o zrównoważony rozwój.

Słowem “inicjatywa” manifestujemy odrzucenie zinstytucjonalizowanej formy działalności. Razem pracujemy dla realizacji wspólnych celów. Niezależnie od tego czy jesteś współpracownikiem fundacji, wolontariuszem, sympatykiem czy osobą uczestniczącą w działaniach fundacji – Twój głos jest dla nas ważny. Masz pomysł? Masz jakiekolwiek sugestie? Chcesz wspólnie z nami działać? Zawsze możesz się do nas odezwać, jesteśmy otwarci na współpracę!

Ramowe założenia dla działań Fundacji RISE znajdziecie w zakładce programy, a zrealizowane inicjatywy – w zakładce projekty.