RISE

Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna jest toruńską fundacją działającą od września 2018 roku.

KRS 0000747687
NIP 8792705340
REGON 381302131

Nasze główne cele to:

  1. działania na rzecz wysokiej jakości edukacji;

  2. działania na rzecz nowoczesnych i innowacyjnych form edukacji;

  3. działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji;

  4. wspieranie i propagowanie amatorskiego uprawiania sportu;

  5. propagowanie zdrowego stylu życia;

  6. wspieranie i propagowanie inicjatyw społecznych;

  7. poszukiwanie i wspieranie młodych talentów, zarówno w zakresie nauki, jak i sportu.

Zespół Regionalnej Inicjatywy Sportowo-Edukacyjnej działa w myśl idei, że każdy talent i każda pasja zasługują na to, by rozwijać je i pielęgnować. Pragniemy wspierać realizację pomysłów ukierunkowanych na szeroko pojęty rozwój. Słowo to wiąże się dla nas nie tylko ze zdobywaniem wiedzy naukowej, ale także ze świadomym dbaniem o zdrowie i z aktywnym trybem życia. To także, między innymi, próba krytycznego spojrzenia na swoje przyzwyczajenia (chociażby i kulinarne!) i nieustanne zapytywanie, jak uczynić codzienne ulubione czynności jeszcze bardziej przyjemnymi.