RISE z kolejnym grantem

Minął zaledwie tydzień od pierwszej dobrej dla nas wiadomości, a mamy okazję pochwalić się kolejnym sukcesem. Fundacja RISE otrzymała grant w wysokości 15.000 złotych na projekt “E-kultura w srebrnym wieku” w konkursie Generacja 5.0 organizowanym przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego.
W ramach projektu zorganizujemy cykl warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób w wieku 50+, a także nauczymy uczestników projektu, jak w łatwy sposób korzystać z kultury w Internecie. Dodatkowo będziemy mieli okazję animować życie kulturalne lokalnej społeczności poprzez spotkania w Kawiarence Kulturalnej oraz organizację wyjazdu do teatru. Więcej informacji już wkrótce!

Social Media: