E-kultura w srebrnym wieku

Dostęp do kultury i nowe technologie? Z nami to bardzo proste!

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób w wieku 50+. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez szereg działań aktywizujących uczestników w zakresie korzystania z nowych technologii oraz partycypacji w wydarzeniach kulturalnych. Aktywizacja w zakresie korzystania z dóbr kultury będzie odbywać się dwutorowo: z jednej strony w sposób tradycyjny (wycieczka, spektakl, spotkania z autorami oraz naukowcami), z drugiej natomiast przy wykorzystaniu zasobów cyfrowych (za pośrednictwem Internetu i nowych technologii, np. odwiedziny w wirtualnych muzeach, lektura zdigitalizowanych zbiorów literackich i archiwów filmowych). Podczas realizacji projektu uczestnicy zyskają podwójnie – zdobędą nowe przydatne kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, a także będą mieli okazję wziąć udział w interesujących wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach z ciekawymi osobami.

W ramach projektu trzy grupy osób w wieku 50+ będą miały okazję uczestniczyć w 15-godzinnych cyklach warsztatów dzielących się na dwie części:

  • warsztaty kompetencyjne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz korzystania z nowych technologii,
  • warsztaty dotyczące korzystania z kultury on-line.

Uczestnicy projektu będą również spotykać się w Kawiarence Kulturalnej, do której zapraszać będziemy osoby przyczyniające się do rozwoju kultury – poetów, artystów, muzyków, przedstawicieli środowiska akademickiego. Kawiarenka będzie okazją do poznania interesujących osobistości, a także do wymiany spostrzeżeń na temat różnych aspektów twórczości artystycznej i pracy naukowej. Projektu zwieńczy wspólne oglądanie spektaklu w toruńskim teatrze.

Działania zostaną zrealizowane w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w wysokości 15.000 złotych w ramach konkursu “Generacja 5.0”.