Działania

Działania realizowane przez fundację można śledzić przede wszystkim w zakładce aktualności na naszej stronie internetowej oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Fundacja RISE ma szeroko zakreślone cele statutowe, które pozwalają na realizację wszechstronnej oferty aktywności.

Podstawowe działania Fundacji RISE określone są w programach ramowych.

Nasze działania opierają się przede wszystkim na promowaniu wysokiej jakości innowacyjnej edukacji oraz na łączeniu jej z aktywnością fizyczną i zdrową, zrównoważoną dietą, a także na prowadzeniu działalności naukowo-badawczej i ewaluacyjnej w odniesieniu do celów statutowych Fundacji RISE. Cechuje nas interdyscyplinarne podejście do wszelkich aktywności – uważamy, że tylko to zapewnia optymalizację osiąganych efektów.

Fundacja RISE zgodnie ze swoim statutem realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego przede wszystkim poprzez:

  • prowadzenie działań edukacyjnych, warsztatów i szkoleń,

  • organizowanie wydarzeń sportowych, edukacyjnych i kulturalnych,

  • prowadzenie badań naukowych, wydawanie ekspertyz, komentarzy i opinii,

  • działalność wydawniczą i prowadzenie portali internetowych,

  • organizowanie konferencji i seminariów,

  • prowadzenie akcji informacyjnych.