Inicjuj z FIO na start

Znaleźliśmy się wśród 31 wyróżnionych młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Fundacja uzyskała grant w wysokości 5000 złotych z regionalnego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w województwie kujawsko-pomorskim (tzw. Małe FIO), którego operatorem jest Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Dzięki projektowi „Wzmocnienie instytucjonalne Fundacji RISE” w ramach programu „Inicjuj z FIO na start 2019” kupimy sprzęt, który pozwoli nam realizować naszą misję i uatrakcyjni podejmowane przez nas inicjatywy!

RISE z kolejnym grantem

Minął zaledwie tydzień od pierwszej dobrej dla nas wiadomości, a mamy okazję pochwalić się kolejnym sukcesem. Fundacja RISE otrzymała grant w wysokości 15.000 złotych na projekt „E-kultura w srebrnym wieku” w konkursie Generacja 5.0 organizowanym przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego.
W ramach projektu zorganizujemy cykl warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób w wieku 50+, a także nauczymy uczestników projektu, jak w łatwy sposób korzystać z kultury w Internecie. Dodatkowo będziemy mieli okazję animować życie kulturalne lokalnej społeczności poprzez spotkania w Kawiarence Kulturalnej oraz organizację wyjazdu do teatru. Więcej informacji już wkrótce!

Pierwszy sukces!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz wniosek grantowy w konkursie „Moje miejsce na Ziemi” organizowanym przez Fundację ORLEN „Dar Serca” został doceniony przez komisję. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5000 złotych, dzięki któremu w ramach projektu „Gotuj międzypokoleniowo – jedz i żyj zdrowo” zrealizujemy warsztaty dotyczące problematyki zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz seniorów. Na zakończenie projektu zorganizujemy Piknik Międzypokoleniowy, w czasie którego wspólnie z uczestnikami będziemy gotować zdrowe jedzenie i dyskutować o nawykach żywieniowych, a następnie zajadać się tymi pysznościami w piknikowej atmosferze!

Fundacja RISE zaczyna działać!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 13 września 2018 roku uzyskała oficjalny wpis do rejestru i tym samym rozpoczęła swoją działalność Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna (Fundacja RISE).

Nasze doświadczenia na polu nauki, sportu, edukacji oraz ochrony zdrowia postanowiliśmy przekuć w realne działania dla ogólnego dobra.

Mamy ogromne poszanowanie zarówno dla nowoczesnych, innowacyjnych metod, jak i dla dobrych, tradycyjnych rozwiązań – z pewnością te niecodzienne, a wartościowe połączenia będą widoczne w naszych przyszłych akcjach. Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z sekcją programy, gdzie można znaleźć ramowe założenia, główne idee i kierunki naszego rozwoju oparte na podstawowych celach statutowych Fundacji RISE.

Zachęcamy do obserwowania zarówno naszej strony internetowej, jak i kanałów social media (Facebook, YouTube), gdzie będziemy informowali o aktualnych działaniach, realizowanych projektach i innych podejmowanych aktywnościach.

Zapraszamy do wspólnego dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami, a także do czynnego udziału w naszych działaniach.